Wycinka oraz formowanie drzew

Wykonujemy prace zwiazane z wycinką drzew oraz pielęgnacją drzewostanu. Prace wykonujemy profesjonalnie i starannie. Istnieje możliwość wykonania prac metodą alpinistyczną oraz z podnośników koszowych. Posiadamy doświadczenie oraz uprawnienia do prowadzwnia prac związanych z wycinką.

Oferujemy następujący zakres usług:

  • wycinka drzew

  • cięcie formujące korony drzew, podkrzesywanie gałęzi

  • wywóz, lub zrębkowanie gałęzi

  • usuwanie pniaków

  • oczyszczanie działek z samosiewów i zarośli

  • Uwaga! Podejmujemy się wycinki drzew jedynie w sytuacji jeżeli na usunięcie drzewa nie jest wymagane stosowne zezwolenie, lub jeśli zleceniodawca uzyskał takie zezwolenie. Nie usuwamy drzew pod liniami energetycznymi, w bezpośredniej bliskości gazociągów oraz w pasach drogowych.