Zakładanie trawników

[Rozmiar: 25964 bajtów] Wykonujemy prace związane z zakładaniem trawników. Zakładamy trawniki różnego przeznaczenia: ozdobne, rekreacyjne, sportowe, murawy typu kwietna łąka. Trawniki zakładamy zarówno siewem, jak i z rolki. Wszystkie pace podczas zakładania trawników wykonujemy z dużą starannością, dzięki czemu założone przez nas trawniki są żywozielone, gęste i równe.

W ramach usług związanych z zakładaniem trawników wykonujemy nastepujące prace:

  • przygotowanie terenu do założenia trawnika - niwelacja terenu, niszczenie chwastów, usuwanie śmieci po budowie, drenaż terenu, uprawa gleby, wymiana gleby, dowożenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

  • wysiew nasion, nawozu i substratu torfowego, przegrabianie i wałowanie siewów, podlewanie do momentu uzyskania wschodów

  • układanie gotowej darni trawnikowej z rolki

  • zakładanie siatek przeciw kretom
  •